Utfall på arbeidsmarkedet for personer som fullfører videregående utdanning som voksne