Samtaler om friskoler

Friskoler er private skoler som driver sin virksomhet på grunnlag av privatskoleloven § 2-1, for eksempel ved at de drives med utgangspunkt i et bestemt livssyn, anerkjent pedagogisk retning eller at de tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring. Hovedorganisasjonen Virke organiserer en rekke friskoler og ga Proba i oppdrag å undersøke disse skolenes samfunnsbidrag.

Gjennom en serie intervjuer med friskoler og tenketanker har vi belyst hvem som søker seg til friskolene, hvordan friskolene arbeider og hva de legger vekt på, samt ulike aktørers erfaringer og innsikter med friskoler. Vi har også intervjuet ansatte i fire politiske tenketanker for å sette friskoletematikken inn i en bredere utdanningspolitisk sammenheng.

Prosjektet synliggjør at det er behov for mer forskning på friskolene og deres rolle og funksjon i det norske skolesystemet, som igjen kan danne grunnlag for en mer kunnskapsbasert debatt på tvers av det politiske landskapet.

Prosjektleder var Ida Gram.