Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester