Evaluering av program for Basiskompetanse i arbeidslivet

Evaluering av Program for basiskompetanse i arbeidslivet. Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) gir tilskudd til opplæring i grunnleggende ferdigheter for arbeidstakere og arbeidssøkere som har behov for det. Ordningen har eksistert siden 2006. Proba samfunnsanalyse, med Econ Pöyry som underleverandør, har evaluert i hvilken grad BKA når målsettingen om økt basiskompetanse i arbeidslivet. Oppdragsgiver har vært Kunnskapsdepartementet.

Evalueringen viser at et flertall av deltakerne anser at BKA-kurset har hatt effekt. Selv om deltakelse ikke nødvendigvis har hatt effekt i forhold til alle kompetansebehovene, er mange fornøyde. Nesten halvparten av de som svarte på undersøkelsen ville helt sikkert anbefalt kurset til andre i samme situasjon. Tilbakemeldingene fra deltakerne bekreftes i stor grad av arbeidsgiverne. Mange mener at kurset har hatt forholdsvis stor effekt. 90 prosent av arbeidsgiverne ville helt sikkert (eller sannsynligvis) anbefale BKA-kurs til andre virksomheter.