Evaluering av IMDis tilskuddsordninger på integreringsfeltet rettet mot frivillige organisasjoner

I dette prosjektet var Proba samarbeidspartner og underleverandør for Ideas2Evidence. Se omtale på websiden til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)