Evaluering av handlingsplanen «Trygghet, mangfold, åpenhet» – Delrapport

Handlingsplanen Trygghet, mangfold, åpenhet er iverksatt for å sikre lhbtiq-personer rettigheter, samt motvirke hets og diskriminering. På oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) evaluerer Proba handlingsplanen, som er inne i sitt siste virkeår. Forkortelsen lhbtiq står for homofile, lesbiske, bifile, transpersoner, interseksuelle og queer-personer.

I denne første delrapporten ser vi nærmere på myndighetenes samarbeid med sivilsamfunnet i utformingen og gjennomføringen av handlingsplanen. Vi finner at samarbeidet er godt på nåværende tidspunkt, men at dette ikke har vært tilfelle i hele handlingsplanperioden. Særlig opplever sivilsamfunnsaktørene at de ikke ble tilstrekkelig involvert i forkant av lanseringen av handlingsplanen. I tillegg oppleves direktoratene som mer tilgjengelige enn departementene, og både sivilsamfunnsaktører og direktorater etterspør mer engasjement fra departementene.

Videre undersøker vi de tiltakene som enda ikke er iverksett, eller bare delvis iverksatt. Vi ser på årsakene til dette, og kommer med anbefalinger for hvordan disse tiltakene kan iverksettes og/eller justeres for å sikre best mulig gjennomføring.

Kontaktperson i Proba er Trude Thorbjørnsrud.