Evaluering av forsøk med linkarbeidere

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra IMDi gjennomført en evaluering av forsøk med linkarbeidere for innbyggere med somalisk bakgrunn i Gamle Oslo. Prosjektet ble opprettet i 2010 og skulle bidra til bedre tilpasning av offentlige tjenester gjennom en rådgivningstjeneste. En linkarbeider har samme språk og erfaringsbakgrunn som brukerne. Tanken er at personer med somalisk bakgrunn som er intergrerte i det norske arbeids- og samfunnslivet både forstår hvordan viktig informasjon skal kommuniseres til brukergruppen og hvilke referanserammer brukerne har, og samtidig kjenner til hva slags informasjon det er viktig å formidle om det norske samfunnet.

Målet for prosjektet har blant annet vært at:

  • Flere innbyggere med somalisk bakgrunn får tilpasset råd og veiledning (bl.a. språklig tilrettelegging) og helhetlig oppfølging fra bydelen
  • Flere innbyggere med somalisk bakgrunn i bydelen har økt kunnskap om rettigheter, plikter og forventninger
  • Flere ansatte har økt kunnskap og kompetanse om tilpasning av tjenester for innbyggere som har behov for dette

Vi finner at erfaringene fra Linkprosjektet viser at det er nyttig å bruke linkarbeider i mange sammenhenger. Prosjektet har vist at mange av tiltakene de har gjennomført har overføringsverdi, både til andre grupper og andre tjenesteområder.

Linkprosjektet har blant annet synliggjort:

  • Fordelene ved å formidle informasjon og gi veiledning til på samme morsmål som mottakerne
  • Fordelene ved å benytte linkarbeidere ved informasjonsmøter og i mobiliserings- og rekrutteringsarbeid
  • Fordelene ved å bruke linkarbeider til å tilrettelegge nye tjenester og forbedre eksisterende tjenester
  • Bruk av linkarbeidere virker inspirerende og gir andre tro på at de kan lykkes
  • Fordelene ved å ha en flerkulturell og flerspråklig stab i velferdstjenestene
  • At det finnes mange ressurser i innvandrermiljøene og at det er viktig å samarbeide med frivillige organisasjoner og ressurspersoner fra innvandrermiljøer

Erfaringene fra prosjektet viser hvor viktig det er at bydelen i utformingen av tjenestene tilpasser disse til brukernes kunnskapsnivå og er oppmerksom på at mange trenger å få informasjon muntlig.