Evaluering av fire kulturinstitusjoner på scenekunstfeltet: «Rom for trinn og tale»

Vi har på oppdrag for Kulturdepartementet evaluert Teater Innlandet, Turnéteatret i Trøndelag, Carte Blanche og Dansens Hus. Evalueringen dekker fireårsperioden 2015-2018, og legger særlig vekt på kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse. Det er et politisk mål at alle skal få tilgang til kunst av høy kvalitet. Evalueringer på kunstfeltet skal bidra til å sikre kunstnerisk utvikling og til at ressursene på feltet kan utnyttes best mulig.

Evalueringen er utført av Proba med gtl Management som underleverandør. En arbeidsgruppe bestående av Gunnar Thon Lossius, Julie Rognved Amundsen, Odd Johan Fritzøe, Hauk Heyerdahl og Siren Leirvåg har bidratt aktivt i evalueringen.

Prosjektleder og kontaktperson: Trude Thorbjørnsrud.