Behovet for og lønnsomheten av rehabilitering av synshemmede

På oppdag fra Blindeforbundet har Proba vurdert behovet for og lønnsomheten av rehabilitering for synshemmede. Nesten alle yrkesaktive som mister synet, mister også jobben. Mange av de yrkespassive blant de synshemmede ønsker å arbeide. Dagens kapasitet innen rehabilitering er langt fra tilstrekkelig til å gi alle synshemmede et tilbud. Forskning fra andre land viser at rehabilitering av synshemmede gjør deltakerne mer selvhjulpne og gir økt livsutfoldelse, men det finnes ingen forskning som viser effektene av yrkesrettet rehabilitering for synshemmede.

Intervjuer med tidligere deltakere på Blindeforbundets rehabiliteringstilbud tyder på at mange synshemmede er dårlig kjent med hvilke tilbud som finnes og at de undervurderer nytten av rehabilitering. Mange etterspør derfor ikke rehabilitering eller de venter lenge med å melde seg.