Barrierer i høyere utdanning for personer med nedsatt funksjonsevne

Et stort flertall av studentene som har nedsatt funksjonsevne mener at funksjonsnedsettelsen innebærer en barriere og at de må arbeide mer med studiene enn andre studenter. Mange får redusert studieprogresjon som følge av barrierer. Dette framkommer i en rapport som Proba har gjennomført på oppdrag fra Bufdir. Konklusjonene bygger på en spørreundersøkelse som ble sendt ut til alle andreårsstudenter i UH-sektoren. De mest vanlige funksjonsnedsettelsene er dysleksi og psykososiale vansker. Mange av studentene mener de kunne hatt nytte av bedre tilrettelegging. På tvers av flere typer funksjonsnedsettelse, er det mange som gjerne ville hatt lyd- eller videopptak av forelesninger,  tilsendte forelesningsnotater og læremidler i digital maskinlesbar form.