Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere

Når NAV stiller arbeidsrettede vilkår overfor sosialhjelpsmottakere, bidrar dette til redusert bruk av sosialhjelp, både fordi færre søker om støtte og fordi flere av mottakerne kommer seg raskere over i arbeid eller ulike tiltak. Kommunene vil påføres ekstrakostnader, men dette kan de kanskje få tilbake i form av lavere sosialhjelpsutgifter. Bruk av arbeidsrettede vilkår vil øke behovet for statlige tiltaksplasser.