Karriereutvikling for unge forskere – en internasjonal kartlegging

Proba har sammen med Høyskolen i Innlandet kartlagt andre lands tiltak for å styrke tilbudet om karriereutvikling for unge forskere. Vi fant få eksempler på tiltak på nasjonalt nivå for å sikre tilgang til karriereveiledning og -læring. Storbritannia ligger lengst fremme i å utvikle standarder og anbefalinger for slike tjenester, men har ikke utformet nasjonale krav. EU stiller krav om slike tjenester for å få visse typer forskningsfinansiering. EU leder også arbeidet med Euraxecess – et frivillige samarbeid mellom universiteter – som inkluderer en innsats for å fremme tilbud om karriereutvikling for unge forskere.

Memo – Policies for researcher development an international mapping