Vi du delta i et forskningsprosjekt om NAVs oppfølging av personer som mottar AAP?

Hei!

NAV har gitt Proba samfunnsanalyse i oppdrag å forske på oppfølgingen som AAP-mottakere får. Proba skal vurdere hva som fungerer bra i dag, og hva som bør forbedres i oppfølgingsarbeidet. I prosjektet skal vi blant annet intervjue personer som mottar AAP, om deres erfaringer med oppfølgingen fra NAV-kontoret.

NAV har sendt deg link til denne informasjonen fordi Proba ønsker å komme i kontakt med AAP-mottakere som kan tenke seg å delta i et intervju. Vi håper du har anledning og lyst til å være med!

Det er frivillig å delta og det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg eller påvirke forholdet ditt til NAV hvis du ikke vil delta eller senere trekker deg. Det er bare forskere fra Proba som vil være involvert i intervjuene og ha tilgang til referatene.

Alle som deltar i intervju får et Universal gavekort på 400 kroner. Du kan selv velge om du vil bli intervjuet på telefon eller Teams.

Dersom du ønsker å delta i intervju kan du registrere deg HER eller kontakte prosjektleder Pia Dybvik Staalesen på e-post pds@proba.no eller telefon 950 54 091.

Før du registrerer deg for intervju ber vi om at du leser informasjonen nedenfor, som handler om prosjektet og hvordan vi ivaretar personvern. Dersom du har spørsmål om prosjektet eller hva deltakelse innebærer kan du kontakte Pia Dybvik Staalesen.

Om prosjektet:

Proba samfunnsanalyse skal på oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet undersøke hvordan NAV følger opp personer som mottar AAP. I den forbindelse ønsker vi blant annet å få mer kunnskap om hvordan mottakere av AAP opplever oppfølgingen fra NAV.

I tillegg til å intervjue mottakere av AAP, skal vi også intervjue ledere og veiledere ved til sammen åtte NAV kontor samt gjennomgå anonymiserte dokumenter/statistikk fra NAV. Undersøkelsen vil utgjøre et kunnskapsgrunnlag til politikk- og tjenesteutvikling, og inngå i videreutvikling av oppfølgingsarbeidet i NAV.

Vi har bedt NAV-veiledere om å formidle informasjon til de som kan være aktuelle for oss å intervjue. For å bli med på prosjektet må du gi oss lov til å bruke informasjonen om deg. Det gjør du altså ved å registrere dine kontaktopplysninger HER eller kontakte prosjektleder Pia Dybvik Staalesen på e-post pds@proba.no eller telefon 950 54 091.

Hva betyr det for deg å delta i forskningsprosjektet?

Intervjuet vil ta 30-60 min og du kan velge om du ønsker å gjøre intervjuet på telefon eller Teams/video. For personer som bor i Oslo eller Kristiansand kan vi også avtale å møtes på et sted som passer for deg.

I intervjuet vil vi stille deg spørsmål om hva slags oppfølging du har fått/får fra NAV og din erfaring med denne. Vi vil blant annet spørre om hvordan kontakten og dialogen med veileder har vært, om du opplever oppfølgingen fra NAV og tiltak som hensiktsmessig, hvordan krav og forventninger fra NAV oppleves, hvordan samhandlingen mellom NAV og andre aktører fungerer, hvordan NAV legger til rette for at du kan delta aktivt i egen sak og i valg av tiltak, i hvilken grad målet for oppfølgingen er tydelig for deg og om det er enighet mellom brukeren og NAV.

Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta. Hvis du sier ja til å delta, kan du når som helst trekke deg eller ombestemme deg.  Da vil vi slette all informasjonen vi har om deg. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg eller påvirke forholdet ditt til NAV hvis du ikke vil delta eller senere trekker deg.

Hva skjer med informasjonen du gir oss?

Under intervjuet vil vi notere det du forteller oss i et referat. Vi vil ikke notere navnet eller telefonnummeret ditt i referatet. Vi skal skrive en rapport fra undersøkelsen, der vi skal oppsummere det vi finner ut i intervjuene. Det vil ikke være mulig å kjenne igjen deg i rapporten.

Det er bare forskerne i Proba som har tilgang til referatet fra intervjuet. Informasjonen blir kryptert og lagres med høy grad av sikkerhet. Referatene blir slettet når prosjektet er ferdig – etter planen i oktober 2023.

Vi vil bare bruke opplysningene vi får fra deg i intervjuet til det formålet vi har fortalt om i dette skrivet. Vi følger reglene for personvern, og behandler opplysningene du gir oss konfidensielt. Det betyr at ingen andre vil ha tilgang til opplysningene.

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. Du samtykker i dette med å registrere dine kontaktopplysninger HER.

Etter melding fra Proba har Personverntjenester (tidl. NSD) vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Dine rettigheter

De som blir intervjuet, har rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene,
  • å få rettet personopplysninger om deg,
  • å få slettet personopplysninger om deg, og
  • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Norsk senter for forskningsdata AS – har vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet følger reglene for personvern.

Hvor kan du finne ut mer?

Hvis du vil avtale intervju, har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

Prosjektleder i Proba: Pia Dybvik Staalesen, på e-post pds@proba.no, telefon 950 54 091