Vil du svare på en spørreundersøkelse om digitale medier og kanaler?

Hei!

Læreren/veilederen din har gitt deg link til denne informasjonen fordi vi ønsker at du svarer på en kort spørreundersøkelse om bruk av digitale medier og kanaler. Du trenger ikke ha høy digital kompetanse for å svare på undersøkelsen.

Undersøkelsen er tilgjengelig på norsk og engelsk, og tar ca. 10 minutter å besvare. Vi håper du kan svare på undersøkelsen!

For å svare på spørreundersøkelsen må du klikke deg inn på en av linkene nedenfor:

Trykk her for norsk

Trykk her for engelsk

 

Se mer informasjonen nedenfor, som handler om prosjektet og personvernet.

——————————————————————————————

Formålet med denne undersøkelsen er å få mer kunnskap om nyankomne flyktningers bruk av digitale medier, og hvordan de søker informasjon og kunnskap gjennom digitale kanaler og medier.

Proba samfunnsanalyse gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Vi skal gjennomføre en spørreundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet i 10 kommuner.

Hva betyr det for deg å delta i forskningsprosjektet?

Å delta i prosjektet innebærer at du svarer på en kort spørreundersøkelse om bruk av digitale kanaler og medier. Undersøkelsen tar ca. 10 minutter.

I spørreundersøkelsen stiller vi deg spørsmål om du bruker smarttelefon og datamaskin, og hva du bruker de til. Vi spør også om hvilke digitale kanaler og plattformer du bruker. Vi vil også spørre om noen bakgrunnsopplysninger som kjønn, alder, landbakgrunn og botid i Norge. Vi skal bruke disse opplysningene til å studere variasjon mellom ulike grupper som har svarer på undersøkelsen.

Undersøkelsen er anonym.

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta. Hvis du sier ja til å delta, kan du når som helst trekke deg eller ombestemme deg.  Da vil vi slette all informasjonen vi har om deg. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere trekker deg.

Hva skjer med informasjonen du gir oss?

Alle som deltar i undersøkelsen er anonyme.

Vi skal skrive en rapport fra undersøkelsen, der vi skal oppsummere det vi finner ut fra spørreundersøkelsen. Det vil ikke være mulig å kjenne igjen deg i denne rapporten.

Det er bare forskerne i Proba som har tilgang til svarene. Informasjonen blir kryptert og lagres med høy grad av sikkerhet. Svarene blir slettet når prosjektet er ferdig – etter planen i desember 2021.

Vi vil bare bruke opplysningene vi får fra deg i spørreundersøkelsen til det formålet vi har fortalt om her. Vi følger reglene for personvern, og behandler opplysningene du gir oss konfidensielt. Det betyr at ingen andre vil ha tilgang til opplysningene.

Dine rettigheter

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av opplysningene,
  • å få rettet personopplysninger om deg,
  • å få slettet personopplysninger om deg, og
  • å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger.

Norsk senter for forskningsdata AS – har vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet følger reglene for personvern.

Hvor kan du finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

Prosjektleder i Proba: Saliha El Amrani, på e-post sea@proba.no eller telefon 98 76 36 56