Lokale avtaler om NAV-kontor

Evalueringen av NAV og regjeringens og stortingets behandling av NAV-fellesskapet konkluderte med at samarbeidet rundt NAV-kontorene bør endres. Dette har implikasjoner for partnerskapsavtaler mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og kommuner om NAV-kontor. Proba har på oppdrag fra KS kartlagt avtaler som er endret eller inngått i 2017. Vi fant ganske få nye avtaler. De fleste av disse var i hovedsak utformet i samsvar med anbefalinger fra regjeringen. En del av avtalene dekker ikke alle relevante temaene og man kan dermed ikke si om regjeringens anbefalinger er fulgt opp. Det er også en del avtaler som ikke harmonerer med anbefalingene fra regjeringen.