Inn i jobb – FoU-rapport om inkludering av unge i kommunal sektor

Arbeidsinkludering er en av de viktigste og vanskeligste utfordringene vi har. Utenforskap har konsekvenser for den enkeltes livskvalitet, og medfører store samfunnsmessige kostnader. Kommunal sektor kan ha en viktig rolle i inkluderingsarbeidet.

På oppdrag fra KS har Proba samfunnsanalyse i samarbeid med AFI gjort en oppstartsanalyse for Inn i jobb-prosjektet, som skal stimulere kommuner til å inkludere unge i kommunale jobber. Rapporten beskriver målgruppa unge i utenforskap i fylkene Agder, Innlandet og Nordland, samt utfordringer og muligheter for å inkludere unge personer inn i ordinære kommunale jobber. Vi beskriver de sentrale aktørenes roller, erfaringer og synspunkter på inkludering av unge i utenforskap (særlig NAV, fylkeskommunene, kommunene). Til slutt peker vi på måter kommunene kan jobbe på i inkluderingsarbeidet.

Resultatene viser at unge i utenforskap er en svært variert gruppe, og det finnes få ordninger i dag som gir gode resultater for alle. Implikasjonen av dette er at tiltak for å inkludere unge som risikerer å falle utenfor arbeidslivet bør være individuelt tilpasset. Relevante tiltak inkluderer både arbeidstrening/praksis og opplæringsløp, gjerne i kombinasjon.

Vår viktigste anbefaling er at kommunene inngår forpliktende og fleksible samarbeid med sine lokale NAV-kontorer om unge kandidater, og begynner å eksperimentere og bygge erfaringer med å inkludere dem i ordinære jobber. Dette innebærer at kommunene utvikler mål og kompetanse om arbeidsinkludering internt, slik at innsatsen bygger på lokale forutsetninger.

Lanseringen av rapporten finner du her.

Omtale av rapporten finner du også på KS’ hjemmeside.