Evaluering av Teater Innlandet

Gjennom 19 kvalitative intervjuer har Proba samfunnsanalyse undersøkt hvilken betydning Teater Innlandet har for andre teater- og scenekunstmiljøer i Oppland og hvordan teateret samvirker med andre kulturaktører i Oppland.

Teater Innlandet inngår i samproduksjoner med aktører innen teater- og scenekunstmiljøet i Oppland og bidrar slik sett til å gi samarbeidspartnere en anledning til å jobbe lokalt. Teateret bidrar også til dialog på flere andre måter.

Inntrykket vårt er at scenekunstmiljøenes forventninger om å inngå i samarbeid med Teater Innlandet står i forhold til hva som fremstår som realistisk. Scenekunstnere som har fått et konkret arbeid eller en konkret forespørsel om samarbeid vurdert av teateret, gir gode tilbakemeldinger på hvordan de ble møtt. De som har erfaring med å samarbeide med teateret gir positive tilbakemeldinger på hvordan dette har fungert. Mange synes samtidig å ha en høyere forventning av hvordan teateret skal kunne bidra rådgivende og praktisk til deres produksjoner enn hva teateret kan bidra med.

Arrangører og andre kulturinstitusjoner ser Teater Innlandet som en god, viktig og relevant samarbeidspartner. Informantene mener det er viktig med et profesjonelt regionalt teater som kan løfte scenekunst og kulturliv ellers i fylket.