Pia Dybvik Staalesen

Nye prosjekter for Bufdir og ASD

Vi har nylig fått to nye prosjekter: På oppdrag for..

Les mer

Evaluering av forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand

På oppdrag for Arbeids- og velferdsdirektoratet skal Proba i samarbeid..

Les mer

Ny daglig leder i Proba

Lars-Erik Becken har sagt opp sin stilling i Proba, med..

Les mer

Dokumentasjonsbistand om utsatte barn og unge

Proba skal dokumentere innspill fra en workshop om hvordan offentlige..

Les mer

Evaluering av Staped

Statped har vært gjennom en fireårig omstillingsprosess, og Proba har..

Les mer

Ny medarbeider i Proba!

Hilde Kullerud er sosiolog. Hun har tatt utdanningen sin ved..

Les mer

Ny rapport om anskaffelse av avklarings- og oppfølgingstiltak

Høsten 2014 ble fire tidligere NAV-tiltak slått sammen til to:..

Les mer

To oppdrag for Sametinget

Som del av rammeavtalen vi har med Sametinget skal vi..

Les mer

Opplæringskontorenes rolle og finansiering – fra lanseringskonferansen

Proba samfunnsanalyse fikk i oppdrag fra NHOs «Yrkesfag 2020» å vurdere..

Les mer

Nytt prosjekt om minoriteter og fosterhjem

Proba er tildelt et FOU-oppdrag om minoriteter og fosterhjem, på..

Les mer