Nytt prosjekt: Evaluering av implementering av FN-konvensjon om personer med nedsatt funksjonsevne og Sjumilssteget

Prosjektet skal belyse av bruken av og kunnskapen om 1) FN-konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i utvalgte fylkesmannsembeter og kommuner og 2) Sjumilssteget, en nasjonal satsning for implementering av FN-konvensjonen for barns rettigheter. Sjumilssteget handler om å styrke kompetansen i fylkesmannsembetene til å bistå kommuner i å sikre at barns rettigheter ivaretas.

Felles for de to delene er at fylkesmannsembetene har deltatt i implementering av konvensjonene i kommunene. Sjumilssteget er avsluttet, og evalueringen av dette skal ferdigstilles senest i august 2021. Implementeringen av CRPD har nettopp startet, og evalueringen av denne skal følges inn i 2023.

Oppdragsgiver er Bufdir, og prosjektleder i Proba er Jens Plahte.