Prosjekt om avlasterordningen

Proba samfunnsanalyse utfører for tiden et prosjekt der vi skal se på ordningen med avlastere utenfor institusjon under Helse- og omsorgstjenesteloven og for besøkshjem under Barnevernloven. Prosjektet skal undersøke hvordan avlasterordningen fungerer i praksis i kommunene.

Høyesterett bestemte i 2016 at avlastere skulle anses som arbeidstakere og ikke oppdragstakere, som tidligere. Avlasterne ble da omfattet av arbeidsmiljølovens regler om bla. arbeidstid. I ettertid har det blitt utarbeidet en forskrift og en særavtale. Særavtalen løper ut ved nyttår. Resultatene fra prosjektet vil danne et grunnlag for reforhandling av avtalen.

Prosjektet er på oppdrag for KS, LO, Unio, YS og Akademikerne og skal ferdigstilles i midten av oktober.

Kontaktperson hos Proba er Trude Thorbjørnsrud.