Vi flytter!

Proba har flyttet til nye lokaler. Fra 20. juni er vi å finne i Biskop Gunnerus´gate 2, andre etasje.