Proba, faktisk!

Faktisk.no sjekker påstanden «Norge har verdens høyeste sykefravær» og legger Probas rapport Internasjonal sammenlikning av sykefravær til grunn for faktasjekken. Vi er glade for at analysen vår brukes og er relevant!

Oppdraget ble gjennomført i 2014  på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet, i samarbeid med Arne Mastekaasa (UiO). Kontaktperson hos Proba er Audun Gleinsvik.