To evalueringer for Kulturrådet

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Kulturrådet evaluert dokumentasjonsprosjektene Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt. Vi finner at de to prosjektene på hver sin måte har lyktes både i å samle og frembringe ny kunnskap om norsk scenekunst. Prosjektene viser at det er vanskelig for små virksomheter utenfor arkivinstitusjonene å få tilstrekkelige ressurser til å drive dokumentasjonsarbeid. Erfaringene viser også at slike prosjekter har behov for forankring i en arkivinstitusjon.

Les publikasjonen her:
http://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/sceneweb-og-danseinformasjonens-historieprosjekt

Kontaktperson i Proba er: Elise Wedde