Forskningsprosjekt om kreftrammede i arbeidslivet

Proba gjennomfører for tiden et forskningsprosjekt om sykefravær, nærvær og tilrettelegging for arbeidstakere som har eller har hatt kreft.  Vi undersøker hvordan arbeidsgiver, arbeidstaker og myndigheter kan bidra til å øke nærværet under utredning og behandling og redusere frafall fra arbeidslivet på grunn av en kreftsykdom. Formålet er å finne gode strategier for hvordan arbeidstakere som får kreft kan være i arbeid under behandling og/eller komme tilbake i jobb etter behandling.

Prosjektet er finansiert av NAV sine forskningsmidler (FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd) og Kreftforeningen.

Studien skal bygge på både intervjuer med arbeidstakere og arbeidsgivere og på statistikk fra NAV. I den forbindelse ønsker vi å komme i kontakt med:

Arbeidstakere som har eller har hatt kreft
Arbeidsgivere som har erfaring med arbeidstakere med kreft

Hvordan foregår intervjuene?

Intervjuene vil vare i ca. en time og gjennomføres på et sted som passer for deg – eventuelt på telefon dersom det er ønskelig. Vi ønsker å høre om dine erfaringer og få innspill på hva arbeidsgiver, arbeidstaker og myndigheter kan gjøre for at det blir enklere å være i jobb som kreftsyk og/eller komme tilbake i jobb etter å ha vært kreftsyk.

Anonymitet

Alle som deltar i prosjektet er anonyme. Det vil ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner eller arbeidsplasser i rapporten. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. All informasjon fra de vi intervjuer slettes når prosjektet er gjennomført.

Prosjektleder er Lars-Erik Becken (tlf 41424694, leb@proba.no).

Det er Marianne Inez Lien (tlf. 93009063, mil@proba.no) og Elise Wedde (tlf 90589633, ew@proba.no) som har hovedansvaret for å gjennomføre intervjuene.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål vedrørende prosjektet.