Nytt prosjekt om permittering og avgang fra arbeidslivet

Proba skal på oppdrag for Arbeidsdepartementet undersøke om bruken av permitteringer bidrar til å dempe eller øke avgangen fra arbeidslivet. Permitteringsordningen kan bidra til å redusere avgangen fra arbeidslivet ved å dempe omstillinger og redusere nedleggelser. Uten muligheten til å permittere ville trolig flere bedrifter måtte legge ned og gå til oppsigelser av ansatte. På en annen side kan man også tenke seg negative utslag av permitteringsordningen.

Permitterte som gruppe søker i mindre grad arbeid sammenlignet med ordinære ledige. For arbeidsledige generelt er det et funn at sannsynligheten for å komme tilbake i jobb faller med arbeidsledighetsperiodens lengde. Sannsynligheten for å komme tilbake i jobb kan derfor reduseres i de tilfeller permitteringene blir langvarig og de permitterte senere blir sagt opp. Ved at permitterte kommer for sent i gang med jobbsøkingen, kan ordningen på denne måten bidra til å øke avgangen fra arbeidslivet. Analysen utnytter registerdata på individnivå for å beskrive og analysere permittertes tilpasninger i arbeidslivet.

Kontaktperson hos Proba: Knut Arild Larsen